Tack på förhand
Av: Eric Ericson

SL förflyttar dagligen sjuhundratusen personer till och från olika platser. I denna process är alla viktiga. Ingen utesluts ur systemet, under förutsättning att respektive passagerare uppträder trevligt, är nykter och följer befintliga regler. Det är ett svek mot övriga deltagare att försöka undkomma det kollektiva ansvar som förflyttning i fordonen innebär. Inför tåget är alla lika och den som står i vägen får skylla sig själv. I det underjordiska systemet kämpar väktare och SLFK – SL:s frivilliga kontrollanter – för ett trevligare och tryggare närområde. Samtidigt försöker Hammarby-Bosse, Ulf Trolle af Bonde, Jan Olsson, Tony med stort T, Sonja och många med dem skapa någon slags mening i en alltför ansvarstyngd och formalistisk tillvaro.

Format: 135 x 209 mm
ISBN: 9789186593391