Näfveqvarns bruk : konstnärer och arkitekter till industrin
Av: Christian Björk

Näfveqvarns bruks design är en höjdpunkt i svensk designhistoria. Från 1910-talet  etablerade många formgivare kontakt med industrin och resultatet blev moderna gjutjärnsföremål som urnor, fontäner, parkbänkar och taburetter vilka formgavs med klassiska detaljer från mytologin och arkitektur. Arkitekter som Gunnar Asplund, Folke Bensow, Olof Hsult, Carl Hörvik, Sven Markelius och Ture Ryberg, skulptörer som Erik Grate, Ivar Johnson och Anna Petrus var några av brukets formgivare. Bruket gjorde succé under periodens utställningar som Hemutställningen 1917, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och världsutställningen i Paris 1925. Ingen annan svensk industri hade så omfattande kontakter med formgivare och så varierad produktion. Näfveqvarns bruk bar fram tidens estetik ”Swedish Grace” och satte svensk design på den internationella kartan.

Format: 143 x 218 mm
ISBN: 9789186593360