Konstpocket: Sara-Vide Ericson
Av: Milou Allerholm

En person tar strypgrepp på sig själv, ett ansikte börjar brinna, en gammal kvinna ligger död, någons fingrar har blivit nedsvärtade och varulven är ursinnig. I Sara-Vide Ericsons konst skildras utsatthet, mänskligt beteende och relationer.

”Det finns en likhet mellan Sara-Vides arbeten och det sena 1800-talets symbolism, där de starka och grälla färgerna i den tidens måleri användes för att understryka att verken skildrade ett psykologiskt tillstånd. En landskapsbild under symbolismen var inte så mycket en bild av en yttre natur som av ett ’inre’ mänskligt landskap. Hos Sara-Vide skapar färgval, personernas poser, behandlingen av duken en liknande rörelse mellan det vi tänker på som ’yttre’ och ’inre’, mellan det som syns på ytan och det som utspelar sig i en människas hjärta, hjärna eller maggrop.”

Ur förordet av Milou Allerholm.

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska illustratörer och konstnärer.

Format: 110 x 178 mm
ISBN: 9789186593308