Romantikus erector
Av: Diane Williams

Romantikus erector är en kortprosasamling där berättelserna ständigt går runt skeva hörn. Texterna är konkreta och vardagliga men allt annat än vanliga; de visar på något man känner igen men inte väntade sig att få se. Diane Williams intar en särskild position i den amerikanska samtidslitteraturen. Hennes prosa är aldrig tillrättalagd, alltid oefterhärmlig – hård, rolig och svindlande. Boken har översatts av Niclas Nilsson. Sedan debuten med This Is About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate (1990) har Diane Williams blivit uppmärksammad för sin så kallade ”flash fiction”, prosatexter ofta inte längre än en sida där hon ständigt lyckas både fånga och förundra. Williams är en av få som flyttar berättandets gränser, och på det sättet en författare i framkant. Hon har fortsatt att utveckla sin stil i bland annat Some Sexual Success Stories Plus Other Stories in Which God Might Choose to Appear (1992) och It Was Like My Trying to Have a Tender-Hearted Nature (2007). Senare i år ger hon ut Vicky Swanky Is a Beauty. Diane Williams är född 1954 och bosatt och verksam i New York. Utöver det egna författarskapet arbetar hon med det litterära magasinet NOON, som hon har grundat och är chefredaktör för. Pressröster om Diane Williams:”Ett uppdrag värdigt en mästerspion, en dubbelagent i fiktionens hus. […]Diane Williams frammanar en uppbruten sinnesstämning som befinner sig på gränsen, ett smygande medvetande i en snabbhetens och glömskans kultur.”New York Times” […] effekten är originell, som om ett underligt litet minne har nästlat sig in i läsarens eget minne för att stanna kvar där som en vass skärva, oförmöget att assimileras.” Los Angeles Times

Omfång: 128
Format: 135 x 210 mm
ISBN: 9789186593254