Manus

På grund av hög arbetsbelastning vill vi att du hör av dig innan du skickar in ditt manus till oss. Manuset kan sedan mailas till info@orosdi-back.com eller postas till följande adress:

Orosdi-Back
Box 3159
103 63 Stockholm
info@orosdi-back.com

Manus makuleras efter genomgång (om ej annat är överenskommet), skicka därför alltid kopior och inte original. Glöm inte att skriva ditt namn, din mailadress och telefonnummer. Förlaget ansvarar aldrig för manuskript eller problem som kan uppstå i postgången.

Save