Orosdi-Back

Box 3159
103 63 Stockholm

info@orosdi-back.com
08 696 80 00
orosdi-back.com

 

Eric Ericson, förläggare
Thomas Olsson, förläggare
Bodil Unenge, förlagschef
Bernt Meissner, försäljningschef

Bonnierförlagens orderavdelning:
08 696 84 10